Rumunský Banát je oblast rozprostírající se při hranicích se Srbskem a Maďarskem. Po karpatském masivu je zde rozeseto šest českých vesniček (Svatá Helena, Gerník, Rovensko, Bígr, Eibentál a Šumice). Před téměř dvěma sty lety byl jižní Banát liduprázdný. Stal se uherskou provincií a v té době tu vznikala vojenská hranice. Tuto oblast bylo potřeba osídlit. Bylo třeba dřevorubců a dělníků, kteří by vykáceli tamní lesy. Lidem z Čech a Moravy byla přislíbena půda, zadarmo dřevo na stavbu domů a hlavně to, že budou na deset let zbaveni všech daní a vojenské služby. Několik destítek rodin se nechalo přemluvit a odešly. Po několika letech však lidé zjistili, že sliby nejsou dodržovány, ale už bohužel nebylo cesty zpátky...Tak došlo k jejich usazení v této oblasti...
Čas jakoby se zde opravdu zastavil...

Dvě třetiny obyvatel Sv.Heleny tvoří katolíci, asi třetina jsou baptisté. Katolický kostel (na obrázku vlevo) je z roku 1879 a byl zasvěcen sv.Heleně. Baptisté mají ve své správě bývalý evangelický kostel z roku 1887 (na obrázku vpravo), ve kterém se odehrává nejen jejich náboženský, ale i veškerý kulturní a společenský život.© This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Langweil.info «» Prago.info