Rumunský Banát je místem s celkem úrodnou půdou. Pro lidi, kteří jsou odkázání výlučně na zemědělství to na jednu stranu znamená značnou soběstačnost a nezávislost, na straně druhé však nesmírnou dřinu a leckdy živobytí na samé hranici chudoby. Je místem, kde se pole oře s koňským zápřahem, obilí se seje ručně, stejně tak  se sklízí...Mechanizace do těchto míst proniká jen velmi pomalu. Vzhledem k tomu, že lidé nepoužívají žádná umělá hnojiva, antibiotika, hormony, krmné moučky apod., jejich zemědělská výroba je čistě biologická...

Lidé se snaží dodržovat tradiční princip cest, kdy se však za cestu nepovažuje jen jedna konkrétní, ale pouze její trasa. Ta se poměrně často mění v závislosti na klimatických podmínkách. Tak se může stát, že při svých toulkách narazíte i na několik cest v různých rozestupech...© This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Langweil.info «» Prago.info